W okolicy jest do zwiedzania wiele ciekawych miejsc. Odwiedzający nas turyści będą mieć możliwość zobaczenia wielu zabytków architektonicznych i ciekawych miejsc krajobrazowych.
Do ważniejszych zabytków Hrubieszowa i okolic należą:

• Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja i dawny klasztor Dominikanów, wzniesiony w latach 1736 – 1766 przy współudziale Józefa Kuropatnickiego i Teresy z Kurdwanowskich. Dawny klasztor użytkowany jest przez szkołę od 1827 roku.

• Plebania parafii Św. Mikołaja - późnobarokowa z XVIII wieku. W 1842 roku przyszedł w niej na świat Aleksander Głowacki, późniejszy wielki polski pisarz Bolesław Prus.

• Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja, obecnie kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki,

• Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej wzniesione w latach 1795 – 1828, barokowo – klasycystyczne, usytuowane na wysokiej skarpie nad Huczwą, obok dzwonnica z 1780 roku,

• Dwór Du Chateau wniesiony w 1791 na miejscu dawnego zamku, powiększony około połowy XIX wieku o dobudowaną oficynę wschodnią barokowo – klasycystyczną. Dwór jest siedzibą muzeum im. ks. Stanisława Staszica. W oficynie ma swoją siedzibę Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie, oraz biblioteka,

• Dawny Dom Kiesewetterów z połowy XIX wieku,

• Cerkiew prawosławna pod wezwaniem Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1786 roku na miejscu kościoła farnego rozebranego w 1783 roku. Barokowo – klasycystyczna świątynia o 13 kopułach jest jedną z najpiękniejszych cerkwi prawosławnych w Polsce,

• Cmentarz rzymsko - katolicki założony w 1787 roku. Na cmentarzu między innymi neogotycka kaplica grobowa Korczyńskich z 1860 roku, oraz groby zasłużonych hrubieszowian: Onufrego Czyńki – konstruktora ula, Lucjana Świdzińskiego – delegata powiatowego rządu na kraj, Stanisława Ciesielczuka – poety, Wincentego Piątaka – nauczyciela i regionalisty,

• Dawny kirkut – cmentarz żydowski założony w XV wieku. Na cmentarzu są 3 pomniki upamiętniające martyrologię Żydów

• Moroczyn – park z XIX wieku, murowany dwór, cmentarz, spichlerz z XIX wieku rodziny Chrzanowskich, obecnie w prywatnym posiadaniu.

• Stefankowice – park krajobrazowy z przełomu XIX wieku ze stawem, murowana kuźnia z XIX wieku, skupisko sosny czarnej,

• Szpikołosy – dawna cerkiew z 1850 roku obecnie drewniany kościół rzymsko-katolicki, dzwonnica z XIX wieku,

• Czumów – pałac murowany z XIX wieku,

• Dziekanów – wiele budowli z czasów działalności Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, budynek zarządcówki, dom prezesa Towarzystwa z 1923 roku, murowana kuźnia.

• Ubrodowice - kopec ziemny - cmentarz z czasów I wojny światowej

• Moniatycze - drewniany kościół o konstrukcji zrębowej z 1873 roku, zabytkowa dzwonnica i cmentarz przykościelny

• Gródek - miejscowość słynąca z wykopalisk archeologicznych i pozostałości grodziska

• Czumów - elktyczny pałac

• Ślipcze - zabytkowe kurhany, malowniczy przełom Bugu

• Czerniczyn - dawna cerkiew obecnie kościół

• Kosmów - pozostałości po zabudowaniach dworskich ( dawna lodownia, obecnie kaplica)

• Horodło - miejsce dawnego Grodu Czerwieńskiego, po którym pozostały umocnienia ziemne zwane Wałami Jagiellońskimi. To tutaj stał drewniany zamek, gdzie w 1413 roku podpisano unię między Polską a Litwą zwaną „horodelską”. Pozostałościami po zamkowych wystrojach są stojące w parku kamienne lwy. Horodło zapisało się w historii jeszcze innym ważnym dla Rzeczypospolitej wydarzeniem. Była to wielka manifestacja trzech narodów: Polaków, Rusinów i Litwinów, do której doszło pod Horodłem w 1861 roku. Wyrażała ona sprzeciw carskiemu uciskowi, a pamiątką po tym głośnym w tych czasach wydarzeniu jest usypany wówczas wielki kopiec upamiętniający unię z 1413 roku, układ urbanistyczny Horodła z XV wieku z ulicami wychodzącymi z naroży czworobocznego rynku, późno - barokowy kościół parafialny pod wezwaniem Św. Jacka i Matki Boskiej Różańcowej zbudowany w latach 1739 – 1758, drewniana dzwonnica z 1860 roku, oraz murowana plebania i wikarówka wzniesione po 1845 roku, cerkiew greko - katolicka Św. Mikołaja zbudowana w 1932 roku,

• Strzyżów - pałac zbudowany w latach 1762 - 1786 ,kaplica przypałacowa z 1775 roku, drewniana cerkiew wzniesiona w 1817 roku, stanowisko archeologiczne – osada neolityczna i cmentarzysko kultury strzyżowskiej,

• Hrebenne - dwór,

• jezioro „Kacapka” w Zosinie, będące ostoją ptactwa wodnego

• Turkowice – monastyr i zabytkowy wielowyznaniowy cmentarz, oraz „czajnia” - obecnie funkcjonujący monastyr

• Werbkowice – pałac z pierwszej połowy XIX wieku, zabytkowy park, cerkiew z XVII wieku (obecnie kościół rzymskokatolicki), kamienna figura Matki Bożej,

• pomnik upamiętniający Strzelców Kaniowskich, poległych podczas wojny z Sowietami w Hostynnem,

• Honiatycze - pomnik upamiętniający ofiary i obrońców niepodległości Polski,

• Gozdów - zabudowania koleji wąskotorowej, tablica pamiątkowa ku czci poległych kolejarzy w Gozdowie

• Chłopiatyn – drewniana cerkiew greko - katolicka z XIX wieku, obecnie kościół rzymsko - katolicki,

• Dłużniów – zespół cerkwi greckokatolickich z XIX wieku, obecnie kościół rzymsko - katolicki,

• Dołhobyczów – kościół parafialny z początku XX wieku, cerkiew prawosławna z początku XX wieku, zespół pałacowy z parkiem z XIX wieku,

• Gołębie – zespół pałacowy i park krajobrazowy z przełomu XVIII i XIX wieku,

• Kadłubiska – pozostałości parku dworskiego z połowy XIX wieku,

• Kościaszyn – drewniana kaplica z XIX wieku,

• Liski – zespół cerkwi greckokatolickiej z przełomu XIX i XX wieku, obecnie kościół rzymsko – katolicki,

• Myców – drewniana cerkiew greko – katolicka z XIX wieku,

• Goszczów – drewniany kościół parafialny z połowy XX wieku,

• Sulimów – drewniana cerkiew greko – katolicka z XIX wieku,

• Żniatyn – kościół parafialny z przełomu XIX i XX wieku

• Trzeszczany -neogotycki kościół murowany pod wezwaniem Św. Trójcy i Narodzenia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w latach 1913 – 1923, wg Projektu Stefana Szyllera, zespół pałacowy Bełżeckich z pierwszej połowy XIX wieku,

• Nieledew - pozostałości parku z murowanym dworem

• Uchanie - kościół rzymsko katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wybudowany w 1484 roku i wpisany do rejestru zabytków klasy „ 0” , który ze względu na wysokie walory artystyczne i zabytkowe stanowi „ podręcznikowy” przykład polskiej architektury renesansowej, 2 kapliczki: .św. Jana i św. Antoniego, oraz wzgórze zamkowe z XVII wieku

• Bobinia zachował się dworek i część zabudowań gospodarczych rodziców światowej sławy Stefana Du Chateau

• Jarosławiec - dawny zajazd wraz ze spichrzem i kuźnią zbudowany w XIX wieku, dwa cmentarzyska kurhanowe

• Kryłów - zamek obronny z XIV wieku, należący do twierdz obronnych Grodów Czerwieńskich. Na początku XVI wieku na wyspie wymurowano nowy zamek z cegły. W połowie XVII wieku Kryłów został doświadczony niszczącymi najazdami Kozaków i Szwedów, którzy spalili tutejszy zamek. Dziś można oglądać jego mury, kirkut z XVII wieku – cmentarz katolicki założony w XVIII wieku - cmentarz unicki od 1875 roku, kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny wzniesiony został w latach 1859 – 1860 w stylu neogotyckim. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz Matki Bożej Loretańskiej. W kościele znajduje się także rzeźba Chrystusa Frasobliwego z 1864 roku, fragmenty dworu i parku z pierwszej połowy XIX wieku, źródełko i figura Św. Mikołaja – ze źródełkiem i figurą związanych jest szereg legend, pomnik ofiar mordu dokonanego przez UPA na miejscowej ludności, 25 marzec 1945 rok.

• Mircze – zespół dawnej cerkwi, obecnie kościół rzymsko – katolicki z 1814 wieku, wraz z dzwonnicą murowaną i drzewostanami, pozostałości zespołu pałacowego – zabytkowe stawy, zespół budynków drewnianych użyteczności publicznej z 1870 roku, grobowiec ziemny murowany Rulikowskich z XIX wieku, pomnik ku czci poległych bohaterów o wyzwolenie w czasie II wojny światowej

• Modryń - cmentarz z okresu I wojny światowej

• Górka - pomnik upamiętniający jedno z największych wygranych bitew partyzanckich oddziałów B.Ch Stanisława Basaja ps. „Ryś” w lutym 1944 roku.

• Smoligów - pomnik upamiętniający ofiary walk Polaków z bandami UPA

• Radostów - cmentarz z okresu I wojny światowej

• Mołożów - cmentarz z okresu powstania styczniowego.


 

Copyright © 2009 by sztachet
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przewiń do góry strony