Bug wpływa na teren Polski koło wsi Gołębie w południowej części Kotliny Hrubieszowskiej. Koryto rzeki ma w tym miejscu ok. 20 m szerokości. Jest to rzeka nieujarzmiona, naturalna, ma zmienne koryto i silnie meandruje. Towarzyszą jej starorzecza zwane bużyskami, jak również bujne łąki pastwiska oraz murawy kserotermiczne na dolinnych zboczach. Po dawnych bużyskach pozostały zagłębienia, najczęściej podmokłe wypełnione torfem, które po obfitych deszczach wypełniają się wodą. Wysokie brzegi są doskonałymi miejscami widokowymi, z których rozciągają się niepowtarzalne pejzaże Doliny Bugu, po stronie polskiej i ukraińskiej. Od momenty gdy rzeka wpływa na obszar Polski dolina Bugu do Kryłowa położona jest na terenie Dołhobyczowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na odcinku Kryłów – Horodło rzeka stanowi granicę Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na tym odcinku wpływają do Bugu rzeki Bukowa i Huczwa. W tym rejonie znajdują się dwa użytki ekologiczne „Jezioro Kacapka” i „Błonia Nadbużańskie” w okolicy Czumowa i Gródka ze stanowiskami roślinności kserotermicznej, susła perełkowanego i żołny. Rzeka obfituje w wiele gatunków ryb m.in. płoć, leszcz, karp, szczupak, sum, kleń, okoń, ukleja, sandacz, jaź. Na całej długości rzeki stwierdzono występowanie 44 gatunków ryb i minogów. Pod względem bogactwa gatunków ryb Bug zajmuje czołowe miejsce w rankingu polskich rzek. Połowa z występujących tu gatunków ryb to gatunki pochodzenia pontyjskiego. Odławiane w Bugu sumy należą do rekordowych okazów. W rzece występują dwa gatunki ssaków ziemnowodnych jakimi są: bóbr i wydra. W dolinie Bugu licznie żerują bociany i czaple siwe. Te ostatnie założyły na skraju miejscowości Kosmów tzw. „Czapliniec”. Jest to skupisko ok.. 80 gniazd czapli siwej, które już od lutego mogą być zamieszkałe. Zachowując ciszę możemy zobaczyć te dumne ptaki w swoich gniazdach, znajdujących się na wierzchołkach drzew. Przyjemnie jest poobserwować ich piękne loty i posłuchać charakterystycznego gęgania. W dolinie rzeki odkryto również wiele rzadkich gatunków motyli dziennych. W miejscowości Ślipcze następuje przełom Bugu. Rzeka przebijając się przez lessowo-kredowe wzniesienia tworzy przepiękne widoki. Strome skarpy (ponad 20m) upodobały sobie jaskółki brzegówki, które w miękkich, lessowych skałach budują swoje nadwodne domki. Nad głębokim korytem silnie meandrującej rzeki dramatycznie pochylają się drzewa. Co jakiś czas skały, na których rosną te drzewa, ulegają jej i osuwając się do wody tworzą dzikie i jednocześnie malownicze zatory. Podczas wiosennych wylewów nadbużańskie łąki zmieniają się w przepiękne jeziora. Wszystko to powoduje, że dolina Bugu jest malownicza i dodaje uroku miejscowemu krajobrazowi. Bug na naszym terenie jest granicą między Polską i Ukrainą, stanowiąc jednocześnie granicę Unii Europejskiej.

 

Copyright © 2009 by sztachet
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przewiń do góry strony