Miejscowość Kosmów położona jest w południowo - wschodniej części województwa lubelskiego na terenie powiatu hrubieszowskiego. Rejon powiatu hrubieszowskiego jest miejscem położonym na wschodnim krańcu Polski. Leży w ramionach rzeki Huczwy i Bugu. Kryje on w sobie wiele tajemniczych miejsc i ciekawych zakątków. Bardzo często na tych ziemiach prowadzone są badania archeologiczne, które niekiedy kończą się sensacyjnymi odkryciami. W okolicy miasta znajdują się wczesnośredniowieczne kurhany i cmentarzyska, które tworzyły się dzięki dawnym Grodom Czerwieńskim. Oprócz tego istnieje osada Gotów z II – IV w n.e., a także znajduje się wiele atrakcji turystycznych, które ukryte są w wiekowych zakątkach kultury materialnej i duchowej. Położenie powiatu hrubieszowskiego sprawiło, że na jego terenie znajduje się wiele zabytków sakralnych. Kościoły katolickie sąsiadują z prawosławnymi cerkwiami, żydowskie macewy z unickimi nagrobkami. Nie brakuje również zabytków świeckich przede wszystkim cmentarze, pałace, parki, zespoły podworskie, klasztorne. O atrakcyjności turystycznej powiatu decydują: obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody, rezerwaty leśne, faunistyczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, parki krajobrazowe, a także użytki ekologiczne. Oprócz tego obszar ten cechuje się wieloma walorami przyrodniczymi. Walorem przyrodniczym jest Dolina Bugu, która jako jedna z nielicznych dolin rzecznych w Europie, zachowała się w stanie pierwotnym i na niektórych odcinkach biegnie naturalnym korytem. Amatorzy mocnych wrażeń mogą wziąć udział w spływie kajakowym rzeką Bug. Podczas którego mają możliwość podziwiania piękna krajobrazu i osobliwości przyrody. Rzeka kusi również rybaków, którzy mogą powędkować w czystych i rwących wodach, gdzie żyje wiele gatunków ryb. Na terenie powiatu hrubieszowskiego wyznaczono kilka ścieżek przyrodniczych, turystycznych i pieszych, które biegną przez ciekawe i atrakcyjne miejsca, godne zwrócenia na siebie uwagi i podziwu. Dodatkowym turystycznym atutem dla powiatu jest brak przemysłu, który degraduje środowisko. W rejonie tym w najmniejszym stopniu jest zanieczyszczone środowisko i atmosfera. Kolejnym atutem powiatu jest jego historia, która sięga 1254 roku jako osada położona wśród lasów. Na terenie powiatu hrubieszowskiego znajduje się najdalej na wschód wysunięty punkt w Polsce. Klimat jaki panuje na terenie powiatu hrubieszowskiego zalicza się do klimatu umiarkowanego przejściowego i kontynentalnego. Klimat ten charakteryzuje się długim i ciepłym latem, a także długą i mroźną zimą. Nasłonecznienie biorąc pod uwagę cały kraj na tym obszarze jest największe i wyróżnia się dużym udziałem wiatrów wschodnich ( ogólnie w Polsce przeważają zachodnie), co często objawia się piękną pogodą. Przez Kosmów przepływają dwie rzeki Bug i Bukowa. Bug jest jedną z nielicznych rzek w Europie o nieuregulowanym korycie. Bukowa wpływa do Bugu w Kosmowie na 567,2 km swojego biegu na wysokości bezwzględnej około 178 m n. p. m.

 

Copyright © 2009 by sztachet
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przewiń do góry strony