Szlak Starych Cerkiewek
Szczególne skupisko starych cerkiewek i innych zabytków występuje w południowej części regionu. Dominowało tu wyznanie greko-katolickie pozostawiając po sobie liczne cerkiewki. Na szlaku możemy między innymi zobaczyć:

Dołhobyczów - cerkiew prawosławna w stylu rusko-bizantyjskim wzniesiona w 1910 roku, neogotycki kościół parafialny z lat 1911-1914 ufundowany przez fundację Świerzawskich za zgodę na ślub między krewnymi, pałac klasytystyczny z początku XIX w.

Oszczów - drewniany kościół parafialny na fundamentach budowli z 1732 r. Zgodnie z miejscowym przekazem na organach latem 1830 roku grał Fryderyk Chopin, który przybywał w pobliskim Poturzynie u swojego przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego. Znajduje się tutaj także barokowy dwór z drugiej połowy XVIII wieku, spalony w 1945 r., odbudowany w latach 1957-1959. W bliskim sąsiedztwie dworu stoi barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1776 r. Na cmentarzu zobaczyć możemy m.in. grobowiec rodziny Woyciechowskich z1879 r.

Sulimów - drewniana cerkiew grekokatolicka wzniesiona w 1867 r., zmieniona w 1875r. na cerkiew prawosławną, obecnie kościół rzymskokatolicki

Chochłów - rezerwat przyrody "Suśle Wzgórze" chroniący stanowiska susła perełkowanego.

Żniatyn - kościół parafialny z 1790 roku, do 1928 roku służył wiernym dwóch obrządków łacińskiego i unickiego, pozostając w zarządzaniu proboszcza rzymsko-katolickiego.

Chłopiatyn - dobrze zachowana cerkiew grekokatolicka z 1863 r. z późnobarokowym ikonostanem, XVIII wicznymi ikonami i feretronami z XIX w. przypomina wyglądem cerkiewki bieszczadzkie.

Myców - cerkiew grekokatolicka wzniesiona w 1865 r., rozbudowana w 1885 r.,na cmentarzu przycerkiewnym znajduje się nagrobek Ignacego Głogowskiego z 1825 r., a na cmentarzu grekokatolickim murowana secesyjna kaplica grobowa Hulimków ( właścicieli Mycowa) z 1900 r.

Dłużniów - najwieksza na Lubelszczyźnie cerkiew greko-katolicka, najprawdopodobniej największa cerkiew drewniana w Polsce z 1882 r.

Liski - dobrze zachowany zespół cerkiewny grekokatolicki, obecnie kościół, dzwonnica murowana z początku XX w, kaplica p.w. Św. Floriana z połowy XIX w., kaplica grobowa rodziny Krzyżanowskich z XIXw. i drewniany dom ludowy z tego okresu.

Kościaszyn - drewniana kaplica z XIX w.

 

Copyright © 2009 by sztachet
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przewiń do góry strony