Składki i Opłaty na rok 2013 w okręgu PZW Zamość

1. Składka członkowska 66,00zł
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia 33,00zł
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 16,00zł
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW 25,00zł
2) członek uczestnik PZW i kobiety zwolnieni

Ponadto wyróżnia się następujące wysokości składek:

1. Składka roczna pełna 154zł
2. Składka roczna pełna ulgowa 107zł
3. Składka roczna członka uczestnika 23zł
4. Składka roczna podstawowa normalna- rzeki i zbiorniki poniżej 100 ha 94zł
5. Składka roczna podstawowa ulgowa – rzeki i zbiorniki poniżej 100 ha 47zł
6. Składka roczna podstawowa uzupełniająca – zbiorniki powyżej 100 ha 60zł
7. Składka za 1 dzień wędkowania 20zł
8. Składka na 3 kolejne dni wędkowania 40zł
9. Składka za 7 kolejnych dni wędkowania 70zł

Składki dla niezrzeszonych w PZW

10. Składka roczna pełna 300zł
11. Składka za 1 dzień wędkowania 30zł
12. Składka na 3 kolejne dni wędkowania 60zł
13. Składka za 7 kolejnych dni wędkowania 120zł


- składka pełna upoważnia do wędkowania na wszystkich wodach nizinnych ogólnodostępnych (w tym i zbiorniku Nielisz) przy użyciu wszystkich dozwolonych metod, ze środków pływających i z brzegu.
- składkę pełną ulgową wnoszą członkowie PZW, tj. młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia, mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia,
- składkę pełną członka uczestnika wnoszą członkowie PZW przed ukończeniem 16 roku życia oraz odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW / nie dotyczy to wędkarzy odznaczonych złotą odznaką z wieńcami z Okręgu zamojskiego oraz wędkarzy odznaczonych w/w odznaką z Okręgów z którymi zostało zawarte porozumienie o ile w danym Okręgu są honorowane takie ulgi./ Ponadto członkowie PZW opłacający składkę pełną członka uczestnika zwolnieni są z konieczności wnoszenia składki uzupełniającej na zbiorniki powyżej 100 ha (Nielisz).
- składkę podstawową uzupełniającą wnoszą członkowie PZW, którzy w ciągu roku kalendarzowego postanowili uzupełnić składkę podstawową normalną lub podstawową ulgową o możliwość wędkowania na zbiornikach powyżej 100 ha (zbiornik Nielisz) Składki okręgowe i opłaty okresowe przyjmowane są u skarbników Kół, w Okręgu PZW lub mogą być wnoszone w formie przelewu bankowego, internetowego bądź opłacane na poczcie (dodatkowo w przypadku opłaty dokonanej przelewem lub na poczcie wędkarz zobowiązany jest do posiadania druku zezwolenia na wędkowanie pobranego i wydrukowanego ze strony Okręgu PZW w Zamościu, które upoważnia do wędkowania wraz z potwierdzeniem dokonania stosownej opłaty).

 

Copyright © 2009 by sztachet
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Przewiń do góry strony